Onderstaande regels gelden zowel in onze residentie Zaal Kappers als voor de directe omgeving:

  

 • Het betreden van onze residentie is geheel voor eigen risico; 
 • C.V. de Hoonhakkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing;
 • Alle aanwijzingen van de organisatie die verband houden met onze huisregels moet u direct opvolgen;
 • Klachten moet u direct melden bij de organisatie;
 • Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of provocerend gedraagt, kan uit onze residentie of directe omgeving worden verwijderd of de toegang worden ontzegd; 
 • U kunt verplicht worden medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, o.a. door middel van fouillering en visitatie, bij weigering wordt u de toegang ontzegd; 
 • Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de organisatie; 
 • Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken; 
 • Consumpties moet u met de daarvoor bestemde munten betalen; 
 • Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcoholische dranken te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder.
 • Bezoekers van 18 t/m 25 jaar dienen een polsbandje te halen. Deze zijn verkrijgbaar bij de muntverkoop of bij de bar. Er zal daarbij om een geldige legitimatie worden gevraagd. Het bandje dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden.

 

Door deel te nemen aan, of aanwezig te zijn bij, een evenement georganiseerd door C.V. de Hoonhakkers gaat u akkoord met het maken van foto- en filmmateriaal en gebruik hiervan voor website, programmaboekje en andere promotiedoeleinden van C.V. de Hoonhakkers.

 

 

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben; 
 • Diefstal en vernielingen te plegen.

Het is niet toegestaan om:

 • Te roken in de de zaal. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder; 
 • Eigen drank en etenswaren mee te nemen; 
 • Drinkbekers mee naar buiten te nemen; 
 • Confetti of serpentine te gebruiken in de zaal.

Ten slotte wensen wij iedereen een fantastisch carnavalsfeest toe !